Edith

HK一天遊旅行團:去泰國想搵一天遊local tour?香港一樣有得報

  • Edith
  • |
  • 2021/09/14
  • |
  • 343
  • |
  • Edith

去曼谷想自由行但又唔知點plan行程?泰國一天遊旅行團可以解決你煩惱!除咗行Big C同參觀四面佛,其實曼谷仲有好多其他嘢可以做,例如去瑪哈泰寺睇樹中佛陀,去大城府水上市場游船河買土產,加埋邦芭茵夏宮...

閱讀->