SILVIA

撥開過敏性鼻炎的迷霧:了解誤解與治療陷阱,如何更好地管理這一慢性疾病

 • SILVIA
 • |
 • 2023/09/19
 • |
 • 7
 • |
 • SILVIA

畢竟,過敏性鼻炎是過敏性體質的人暴露在能引起一系列症狀的過敏原中。過敏體質與遺傳有關,目前醫學水平不能將過敏體質改為非過敏體質。過敏性鼻炎的治療並不複雜,但許多人對過敏性鼻炎有誤解。

閱讀->

即睇著上BodiBra後效果,你揀BodiBra定Braologie?

 • SILVIA
 • |
 • 2021/09/14
 • |
 • 59
 • |
 • SILVIA

作為一名胸部比較豐滿嘅女仔,揀胸圍一直都係好重要嘅事。之前考慮緊買BodiBra定Braologie,試過BodiBra嘅效果就馬上決定要買!BodiBra嘅馬太好專業,一見到我就知道我需要著咩內衣塑...

閱讀->